Hoe gaat ons bureau te werk ?

kennismaking:

Bouwers en verbouwers kunnen op afspraak langskomen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Voor verbouwingsprojecten komen we dat gesprek bij voorkeur op de bouwplaats voeren.

voorontwerp:

Elk ontwerp is maatwerk. Er wordt op maat van de toekomstige bewoners ontworpen, rekening houdend met hun wensen, passies en smaak.

Voorontwerpen maken gebeurt door ons op basis van alle beschikbare info, gaande van stedenbouwkundige voorschriften tot sonderingsgegevens en na een grondige analyse van de omgeving en het bouwprogramma. Uiteraard is het bouwbudget een belangrijke ontwerpparameter die voortdurend afgetoetst moet worden aan de hand van gedetailleerde kostenramingen. Een voorontwerp wordt standaard gepresenteerd m.b.v. fotorealistische 3D computervisualisaties en gedetailleerde bouwtekeningen op schaal.

omgevingsvergunning:

Als het ontwerp zijn vaste vorm gekregen heeft maken wij het dossier op voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De aanvraag verloopt digitaal via het omgevingsloket. De omgevingsvergunning is een combinatie van een stedenbouwkundig luik en een milieuluik, dat dan weer niet standaard in het pakket van MAX8 architecten zit.

coördinatie van de externe studies:

Bij het realiseren van een gebouw hoort standaard een heel pakket aan technische studies, die standaard geen deel uitmaken van de architectenopdracht. Ons bureau biedt wel de service om al deze studies te coördineren en te verwerken in het uitvoeringsdossier. Het gaat dan om o.m. :

 • stabiliteitsstudies
 • topografische studies
 • gespecialiseerde techniekenstudies
 • EPB studies
 • ventilatieverslaggeving
 • asbestinventarisatie
 • sloopinventarisatie
 • blowerdoortesten
 • studie bodemsaneringsdeskundige
 • veiligheidscoördinatie
 • akoestiek
 • lichtstudie

opmaak uitvoeringsdossier(s)

Het uitvoeringsdossier wordt meestal opgemaakt voor meerdere loten bestemd voor meerdere aannemers, die samen het project realiseren.

Alle studies worden samengevoegd in één of meerdere uitvoeringsdossiers, die bestaan uit bestekken, meetstaten, plannen , detailplannen, techniekenplannen en 3D simulaties. Het stelt de aannemers en nevenaannemers in staat om vlot en accuraat een offerte op te maken. Een goed en gedetailleerd uitvoeringsdossier is de basis van een vlot werfverloop.

offertes aannemers – bestelling werken

Ons bureau kijkt alle offertes van de aannemers na op volledigheid en correctheid en maakt een prijsvergelijking op tussen de verschillende aanbieders. In overleg met de bouwheer worden dan de uitvoerders gekozen en worden de werken besteld.

uitgebreide werfcontrole

Een goede en regelmatige controle van de uitvoering is een garantie voor een succesvol bouwavontuur. Ons bureau zet geen limiet op het aantal werfbezoeken en -vergaderingen. Er wordt in principe wekelijks een werfvergadering gehouden met bijhorend werfverslag. Daarbij worden ook de tussentijdse facturen van de aannemers door ons gecontroleerd en bijgehouden in een financieel overzicht. Op het einde van de werken is door ons bureau bijstand voorzien bij de oplevering van de uitgevoerde werken in de vorm van een gemeenschappelijke rondgang en een PV van oplevering.